Categories
Uncategorized

Hướng dẫn backup dữ liệu WordPress tự động bằng plugin BackWPup

BackWPUp là một plugin miễn phí hỗ trợ tự động sao lưu dữ liệu website WordPress thông dụng nhất hiện nay.

Mặc dù BackWPUp không hỗ trợ tính năng khôi phục dữ liệu nhanh chóng nhưng khi đã có file backup rồi, bạn có thể thực hiện khôi phục dữ liệu thủ công.

Các tính năng của BackWPUp gồm

 • Backup database
 • Backup mã nguồn của website trên host
 • Tùy chỉnh thư mục không cần backup
 • Tối ưu database khi backup
 • Kiểm tra và sửa lỗi database khi backup
 • Lưu danh sách plugin lại thành file text .txt
 • Nén dữ liệu lại thành .zip, .tar, .gz,…
 • Tùy chỉnh thư mục lưu dữ liệu backup trên host
 • Gửi file backup qua FTP của host khác, Dropbox, Amazon S3, RackSpace, Google Drive, Amazon Glacier, SugarSync,…
 • Gửi email thông báo kèm file log.

Cách sử dụng BackWPUp

Đầu tiên là tạo 1 schedule backup mới. Ở thanh menu bên trái bạn chọn: BackWPup -> Add new job:

Đặt tên cho job và lựa chọn công việc:

Các kiểu backup plugin này có thể thực hiện:

 • Backup cơ sở dữ liệu
 • Backup File
 • Backup dữ liệu wordpress
 • Backup danh sách plugin

Đặt tên cho file BackWPup

Lựa chọn phương tiện lưu file backup, ví dụ ở đây là Dropbox, sau đó lưu lại:

Khi lựa chọn lưu trữ trên dropbox, ở thanh menu sẽ hiển thị thêm 1 phần To: Dropbox để cài đặt tài khoản lưu trữ

Có thể lựa chọn cấp quyền cho plugin truy cập vào folder lưu trữ trong dropbox hoặc tất cả folder trong dropbox. Sau khi lựa chọn xong thì click vào phần Get auth code để lấy code truy cập dropbox

Click Allow để get code

Sau đó chèn vào phần access đã chọn

Ngay phía dưới là phần tạo folder trong dropbox để chứa dữ liệu backup

File Deletion phần chọn số lượng file backup tối đa lưu trữ trong thư mục.

Tiếp theo, để cài đặt backup tự động, chọn Schedule

Để plugin tự thực hiện quá trình backup, chọn with WordPress cron, sau khi click chọn phần này, ngay phía dưới sẽ hiển thị khung lựa chọn thời gian backup

Chỉ cần cài đặt thời gian theo ý muốn.

Một số cài đặt nâng cao khác cho các loại dự liệu cần backup:

Với Database, bạn có thể lựa chọn table cần backup, hoặc table nào cần loại bỏ:

Đặt tên cho file backup sql, và nén lại:

Ở phần File, bạn có thể lựa chọn chỉ backup các thư mục quan trọng và loại bỏ các muc ko cần thiết:

Ở XML export, bạn có thể lựa chọn các dự liệu cần export từ wordpress:

Phần plugin là đặt tên cho danh sách plugin được backup

Bạn có thể theo dõi quá trình backup hằng ngày bằng cách:

Chọn plugin BackWPup ở thanh menu -> Job -> chọn việc bạn đã tạo:

Chọn Log ở phần cuối để xem quá trình backup

Bạn cũng có thể backup manual bằng cách chọn “Run now” ngay dưới tên công việc

File back up sẽ được lưu trữ trên dropbox mà bạn đăng ký trước đó

File sẽ nằm trong thư mục Apps -> InpsydeBackWPup -> tên thư mục bạn đã đặt trước đó:

Nếu bạn tick chọn tất cả các file khi setting backup, thì tất cả các file của website sẽ được lưu trữ.

Để restore dữ liệu cho website, cách đơn giản nhất là copy các thư mục trong backup ( trừ các list plugin, file database…) và bỏ vào host của website

Vào trang quản lý cơ sở dữ liệu và export dự liệu được backup

Thay đổi thông tin database trong wp_config.php

Import file wordpress vào website thông qua dashboard wordpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *